siteXperts - hoe we denkensiteXperts - onze waarden

Automatisering is mensenwerk. We zijn individuen met verschillende achtergronden, karakters en interesses.
Wat ons bindt zijn onze gedeelde waarden en de liefde voor het vak.

Integriteit

We doen wat we zeggen, geen enkele uitzondering.

Empathie

We leren onze relaties kennen en proberen ons te verplaatsen in hun standpunten.

Transparantie

Onze handelswijze is open, eerlijk en volledig transparant naar alle betrokkenen.

Respect

We behandelen onze relaties op dezelfde wijze als we zelf behandeld willen worden.

Verantwoordelijkheid

We zijn ons bewust van de invloed van ons handelen op mens en omgeving.